Sealane

Quality certificates

Authorised Economic Operator

Sealane is gecertificeerd door de Nederlandse douane autoriteiten voor AEO F.

ISO 9001:2008 Management Kwaliteits Systeem

Sealane is gecertificeerd door DNV-GL overeenkomstig de ISO 9001:2008 standaarden. 

IFS Logistics

Sealane is gecertificeerd volgens de standaarden van IFS Logistics versie 2.1, Maart 2014 met de graad "higher level". 

ISPS

Alle havenfaciliteiten van Sealane zijn onderhavig aan International Ship and Port facility Security Code waarvoor Sealane gecertificeerd is door het bevoegd gezag.